Wandelchallenge Hilversum / Hilversum komt in Beweging

07 mrt. 2022

Met enthousiasme wordt dit voorjaar weer gestart met de voorbereiding van opnieuw een succesvolle Wandelchallenge 2022.

De Wandelchallenge is een (bewezen) effectieve en vooral laagdrempelige manier om een gezondere en actievere leefstijl te bereiken door 26 weken achtereen minimaal eenmaal per week te wandelen.

Dat kan in verschillende afstanden: 5,7 of 10 kilometer. De deelnemers hebben dit als doel en beginnen vaak met een kleinere afstand. De groepen worden begeleid door vrijwilligers die professioneel ondersteund worden door de wandelcoaches van Team Sportservice (https://jouw.teamsportservice.nl/gooi/)

In Hilversum wordt al vanaf 2015 een Wandelchallenge georganiseerd als lokaal evenement van de Nationale Diabetes Challenge. In dezelfde periode wandelen groepen in ruim 300 gemeenten en waren bij de feestelijke afsluiten in Den Haag 4.500 deelnemers uit het hele land aanwezig. (https://www.youtube.com/watch?v=B4RKW-iSXns ). Vanuit Hilversum deden ongeveer 70 personen mee. Dit jaar zal de feestelijk afsluiting in Arnhem plaatsvinden op 24 september.

Het doel van deelname aan de Wandechallenge is inwoners van Hilversum op een laagdrempelige wijze te stimuleren naar een actievere en gezondere leefstijl.

Samenwerking gemeente

In verschillende gemeenten is de wandelchallenge als kansrijk (en effectief) initiatief opgenomen in het lokale sportakkoord en wordt dit daarnaast meegenomen als effectieve en laagdrempelig preventief initiatief in het (regionale) Preventieakkoord. Dit biedt kansen voor de komende jaren om de wandelchallenge als effectieve aanpak te koppelen aan de gecombineerde leefstijlinterventie die in Hilversum ook steeds meer vorm krijgt.

Zo werken we intensief samen met de Buurtsportcoaches en de Wandelcoaches van TeamSportservice

Een actievere leefstijl verhoogd de weerstand

Met name de Coronacrisis heeft aangetoond dat een actieve (en gezonde) leefstijl van belang is (het merendeel van de Coronaslachtoffers was bekend met flink overgewicht en chronische aandoeningen). Naast de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) /  (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie) is de Wandelchallenge een laagdrempeliger en qua uitkomsten even effectieve aanpak. De beoogde gedragsverandering in de GLI vindt bij de wandelchallenge geleidelijk en minder bewust plaats. Toch blijkt uit onderzoek dat deelnemers aan de challenge ook na afloop het wandelen voortzetten, alleen of in groepjes.  (zie rapportage over de uitkomsten van de Diabetes Challenge: https://www.nationalediabeteschallenge.nl/meer-info/onderzoek/ )

Op deze wijze bieden wij een antwoord op het beleidsvoornemen meer aandacht te geven aan een actievere en gezondere leefstijl om door gemeenschappelijke inspanning het ontstaan van ziekten als gevolg van een ongezonde leefstijl te verminderen.

Doelgroep

De doelgroep is iedereen die een actievere leefstijl wil bereiken en daarbij ondersteuning wenst (zetje in de rug), maar het ook gezellig vindt om met anderen actief te zijn. Uit ervaring in de afgelopen jaren blijkt dat dit sociale aspect een belangrijke motivator is om een actieve leefstijl vol te houden. Daarom lopen ook regelmatig partners mee.

Specifiek richt de Challenge zich ook op inwoners met een chronische aandoening zoals Diabetes, cardiovasculaire klachten en overgewicht. Ook mensen met COPD kunnen deelnemen en voor hen is een aangepaste korte route beschikbaar omdat zij een beperktere actieradius hebben.

Werving

De werving van deelnemers gebeurt via huisartspraktijken, de welzijnsorganisatie, Leefstijlcoaches (GLI) en algemene berichten in de lokale media.
Voor de huisartspraktijken sluit de deelname goed aan bij de preventie-adviezen voor mensen met een chronische aandoening en/of overgewicht. Ook past het als beweegactiviteit in de leefstijlbegeleiding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Ambassadeurs

De wandelchallenge is een laagdrempelige manier om gezondere leefstijl te bereiken. Landelijk onderzoek van de Bas van de Goor Foundation heeft dit verschillende keren aangetoond. De deelnemers geven aan dat zich door het regelmatig wandelen fitter, vrolijker en gezonder voelen. Ook zijn er meetbare effecten zoals afname van gewicht, vergroten van de weerstand, een betere spijsvertering, daling van bloeddruk en in aantal situaties (bij mensen met DM type 2) minder gebruik van zorg en minder medicatie.

Deelnemers blijven vaak wandelen wanneer zij deze positieve effecten hebben ervaren (bron: onderzoek UMC 2017 in opdracht van de Bas van de Goor Foundation). Dat kan op termijn de kans op een krijgen van chronische aandoening doen afnemen.

Uitvoering in samenwerking Bas van de Goor Foundation

De afgelopen jaren is in samenwerking met de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) door de wijkorganisaties (‘Eerstelijn over het Spoort, Casa Cura en SEHZ) succesvol elk jaar een wandelchallenge georganiseerd. Een aanpak die 26 weken omvat en een bewezen positief effect heeft op gezondheid en welbevinden. (zie resultaten uit wetenschappelijke studie in Nijkerk: https://www.gc-nijkerk.nl/positief-effect-nijkerk-challenge/).

Dit jaar wordt er een nieuw element aan de challenge toegevoegd: het online wandelen waarbij ook de app SamenGezond wordt ingezet.

Aanmelden voor deelname aan de Hilversum Wandelchallenge kan via www.wandelchallengehilversum.nl

Meer informatie:

Diek Scholten: scholten@sehz.nl of 06 42607450

Andere programma's

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Iedere inwoner heeft recht op een actueel medicatie overzicht.  Hoe logisch het ook klinkt, blijkt dat dit niet altijd zo is. Dat dit nog niet lukt loopt uiteen van het ontbreken van toestemming om informatie tussen zorgverleners uit te wisselen of...

Van Data naar Doen

Van Data naar Doen

Het gebruik van informatie over de samenleving is een ontwikkeling die ook in de gezondheidszorg steeds meer een plek krijgt. Wat weten we bijvoorbeeld over de vergrijzing in de wijk, hoe staat het met welzijn van de inwoners, en wat weten over zelfstandigheid en...

POH GGZ Jeugd

POH GGZ Jeugd

Samen met het Team Jeugd en Regie van het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum, het Consultatie en Adviesteam en verschillende huisartsenpraktijken in Hilversum is vorig jaar een pilot gestart om de jeugdhulp te verbeteren. Door de positieve ervaringen is besloten...

Nieuws & berichten

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

In Wijkcentrum St. Joseph opent op maandag 19 september het tweede Leefstijlloket van Hilversum. Het Leefstijlloket is gratis toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis inloopspreekuren van...

Projecten in voorbereiding

Projecten in voorbereiding

Naar aanleiding van het Zoomcafé in april zijn er door enkele initiatiefnemers voorstellen gedaan voor projecten. Zij zijn enthousiast aan de slag gegaan om de projecten verder uit te werken. Wanneer dit gereed is worden deze ook op de website en in de nieuwsbrief...

Beter samenwerken in de keten

Beter samenwerken in de keten

Project “Beter samenwerken in de keten” ten behoeve van de kwetsbare ouderen in Hilversum Zuid. Door toenemende complexiteit van de zorg thuis is steeds meer samenwerking noodzakelijk om de oudere cliënt zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen met kwaliteit...

Start Leefstijlloket Zuid

Start Leefstijlloket Zuid

In Medisch Centrum Nieuw Zuid (Diependaalselaan 337A) is maandag 20 juni het eerste Leefstijlloket van Hilversum gestart. Het Leefstijlloket is toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis...

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg door communicatie via Instagram of You Tube: Zorgverleners gebruiken verschillende digitale mogelijkheden om in contact te zijn. Dit keer een website die moeilijke dingen gemakkelijk uitlegt. Zorg op afstand heet het beleidsmatig. In de Coronacrisis...

Vitaal en zelfstandig

Vitaal en zelfstandig

Iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in welke woonvorm dan ook. Er zijn veel manieren om vitaal en zelfstandig te blijven. Een gezonde en actieve leefstijl levert hieraan een belangrijke bijdrage.In Hilversum Zuid neemt...