Over ons

In Hilversum Zuid werken professionals zoveel als kan met elkaar samen op wijkniveau.

.Dit betekent dat bij vragen van inwoners ook onderling kan worden afgestemd welke professional het beste antwoord op de vraag kan geven.

Samenwerken in de wijk is elkaar kennen als professionals, weten wie over welke deskundigheid beschikt en hoe je daar gebruik van kunt maken.

Stichting Eerstelijns samenwerking Hilversum Zuid (SEHZ) stimuleert deze samenwerking en waar nodig leggen we dat vast in werkafspraken. 

In Hilversum wonen relatief veel ouderen die zo lang als kan thuis te willen blijven wonen. Door in gesprek te gaan kan er aandacht besteed worden aan tijdig te signaleren van knelpunten en iemand te adviseren of deel laten nemen aan een training valpreventie. Zo voorkomen we een ziekenhuisopname. Maar ook dat iemand het vertrouwen houdt om naar het winkelcentrum kan lopen.

De SEHZ gaat voor mogelijkheden

De SEHZ is een samenwerkingsverband van zorgverleners zoals huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, verloskundigen die vanuit de wensen en belangen van alle professionals in Hilversum Zuid nieuwe mogelijkheden zoekt om samenwerking te versterken. Er is daarom veel afstemming met alle organisaties, praktijken en anderen in de wijk, maar ook op gemeentelijk niveau.

Aanspreekpunt

De SEHZ wordt bestuurd door vertegenwoordigers vanuit de verschillende groepen van professionals. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Frank Mulder, fysiotherapeut
Lucas Fraza, huisarts
Maarten Kok, apotheker

 

 

Het bestuur wordt ondersteunt door twee wijkcoördinatoren
  • Monique Fieseler
  • Diek Scholten

Voor vragen zijn wij bereikbaar: