Over ons

In Hilversum Zuid (incl Kerkelanden) werken professionals zoveel als kan met elkaar samen.

Dit betekent dat bij vragen van inwoners ook onderling kan worden afgestemd welke professional het beste antwoord op de vraag kan geven.

Samenwerken in de wijk is elkaar kennen als professionals, weten wie over welke deskundigheid beschikt en hoe je daar gebruik van kunt maken.

De Stichting Eerstelijns Samenwerking Hilversum Zuid stimuleert deze samenwerking en waar nodig leggen we dat vast in werkafspraken of ontwikkelen we samen een programma zoals Valpreventie of gezamenlijk beleid rond de ouderenzorg in de wijk.

In Hilversum Zuid wonen relatief veel ouderen die de behoefte zo lang als kan thuis te blijven wonen. Door in gesprek te gaan kan er aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld het risico van vallen. Door dit tijdig te signaleren en iemand te adviseren of deel laten nemen aan een training valpreventie voorkomen we zo dat een ziekenhuisopname door een val vermeden kan worden. Maar ook dat iemand het vertrouwen krijgt om naar het winkelcentrum kan lopen.

SEHZ gaat voor mogelijkheden

De SEHZ is een stichting die vanuit de wensen en belangen van alle professionals in Hilversum Zuid nieuwe mogelijkheden zoekt. Er is daarom veel afstemming met alle organisaties, praktijken en anderen in de wijk, maar ook op gemeentelijk niveau.

Vanuit de belangen van professionals

De SEHZ is een stichting die vanuit de wensen en belangen van alle professionals in Hilversum Zuid nieuwe mogelijkheden zoekt. Er is daarom veel afstemming met alle organisaties, praktijken en anderen in de wijk, maar ook op gemeentelijk niveau.

De SEHZ wordt bestuurd door vertegenwoordigers vanuit de wijk. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Frank Mulder, fysiotherapeut en voorzitter
Lucas Fraza, huisarts
Maarten Kok, apotheker

Het bestuur wordt ondersteund door twee wijkcoördinatoren
  • Monique Fieseler
  • Diek Scholten

Voor vragen zijn wij bereikbaar: