06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

Welkom

SEHZ is een innovatief samenwerkingsverband van zorgverleners op gebied van zorg en welzijn in Hilversum Zuid.

Bij de SEHZ zijn niet alleen huisartsen aangesloten, maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, apothekers, logopedisten, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties.

Informatie voor bewoners

Wat hebben wij u te bieden?

Informatie voor zorgverleners

Wat willen we als zorgverleners in Hilversum Zuid bereiken?

Kwaliteit

Wij leveren gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Afstemming

Wij zorgen voor goede afstemming tussen zorgverleners en soorten zorg.

Zorgaanbod

Wij werken aan continue verbetering van het zorgaanbod.

Preventie en Zelfzorg

Wij willen aansluiten bij de eigen kracht en wensen van patiënten.

SEHZ / GEZ staat vermeld op uw declaratieoverzicht?

Nieuws

De wijkkrant is er weer! | december 2018

In deze editie: Alle kinderen een gezond gewicht, alles over het Deens zorgmodel in Hilversum, informatie naar aanleiding van de thema-avond over eenzaamheid en nog veel meer. 15 december verscheen de wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum. Heeft u de wijkkrant...

Ontwikkeling Regionale Organisatie Eerstelijn

Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven. De uitwerking hiervan kent de volgende onderverdeling: praktijk - wijk - regio. Deze ontwikkeling...

Contact