POH GGZ Jeugd

04 mei. 2022

Samen met het Team Jeugd en Regie van het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum, het Consultatie en Adviesteam en verschillende huisartsenpraktijken in Hilversum is vorig jaar een pilot gestart om de jeugdhulp te verbeteren. Door de positieve ervaringen is besloten om de diensten de POH GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijken voort te zetten.

POH Jeugd staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd. De POH Jeugd houdt zich bezig met psychische en psychosociale klachten bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en ondersteunt huisartsen op dit gebied.De POH Jeugd kan ouders helpen en adviseren bij vragen over de ontwikkeling en gedrag van het kind en kan samen met het kind uitzoeken wat er precies aan de hand is. En kan ouders en kinderen tips geven om met de problemen om te gaan. 
Denk hierbij aan:

 • klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, moeheid, lusteloosheid zonder aanwijsbare oorzaak
 • zorgen over de ontwikkeling van kind en jongeren
 • zorgen over het gedrag
 • prikkelbaarheid of boosheid
 • angstige of nerveuze gevoelens, somberheid
 • slaapproblemen
 • dwanggedachten
 • problemen bij moeilijke situaties (verlies, scheiding, pesten, schoolverzuim)
 • verslavingsproblematiek

U kunt via uw huisarts een eerste afspraak maken bij de POH Jeugd. Leg de klachten daarom eerst voor aan de huisarts. Op basis hiervan kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken bij de POH Jeugd. Een afspraak met de praktijkondersteuner is gratis, maar niet vrijblijvend. Heeft u een afspraak gemaakt met de POH Jeugd maar kunt u niet komen? Zeg de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Zo worden er geen onnodige kosten gemaakt en kan de praktijkondersteuner iemand anders helpen.

De hulp die u kunt verwachten:

 • gesprekken met kinderen en/of ouders of verzorgers
 • inschatting van de mate en ernst van de klachten en een juist advies voor behandeling
 • eventueel kort begeleiden/behandelen
 • overleg met derden, zoals school, na uw toestemming
 • verwijzing naar specialistische hulp als dat nodig is

In Hilversum Zuid is er een POH GGZ Jeugd aanwezig in de volgende huisartsraktijken:

Eedenburgh Huisartsen

Huisartsenpraktijk aan de Vaart

Huisartspraktijk van de Sanden

Huisartspraktijk Sonneschein

Huisartspraktijk Bader & Toutenhoofd

Huisartspraktijk De Appel

Andere programma's

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Iedere inwoner heeft recht op een actueel medicatie overzicht.  Hoe logisch het ook klinkt, blijkt dat dit niet altijd zo is. Dat dit nog niet lukt loopt uiteen van het ontbreken van toestemming om informatie tussen zorgverleners uit te wisselen of...

Van Data naar Doen

Van Data naar Doen

Het gebruik van informatie over de samenleving is een ontwikkeling die ook in de gezondheidszorg steeds meer een plek krijgt. Wat weten we bijvoorbeeld over de vergrijzing in de wijk, hoe staat het met welzijn van de inwoners, en wat weten over zelfstandigheid en...

Wandelchallenge Hilversum / Hilversum komt in Beweging

Wandelchallenge Hilversum / Hilversum komt in Beweging

Met enthousiasme wordt dit voorjaar weer gestart met de voorbereiding van opnieuw een succesvolle Wandelchallenge 2022. De Wandelchallenge is een (bewezen) effectieve en vooral laagdrempelige manier om een gezondere en actievere leefstijl te bereiken door 26 weken...

Nieuws & berichten

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

In Wijkcentrum St. Joseph opent op maandag 19 september het tweede Leefstijlloket van Hilversum. Het Leefstijlloket is gratis toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis inloopspreekuren van...

Projecten in voorbereiding

Projecten in voorbereiding

Naar aanleiding van het Zoomcafé in april zijn er door enkele initiatiefnemers voorstellen gedaan voor projecten. Zij zijn enthousiast aan de slag gegaan om de projecten verder uit te werken. Wanneer dit gereed is worden deze ook op de website en in de nieuwsbrief...

Beter samenwerken in de keten

Beter samenwerken in de keten

Project “Beter samenwerken in de keten” ten behoeve van de kwetsbare ouderen in Hilversum Zuid. Door toenemende complexiteit van de zorg thuis is steeds meer samenwerking noodzakelijk om de oudere cliënt zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen met kwaliteit...

Start Leefstijlloket Zuid

Start Leefstijlloket Zuid

In Medisch Centrum Nieuw Zuid (Diependaalselaan 337A) is maandag 20 juni het eerste Leefstijlloket van Hilversum gestart. Het Leefstijlloket is toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis...

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg door communicatie via Instagram of You Tube: Zorgverleners gebruiken verschillende digitale mogelijkheden om in contact te zijn. Dit keer een website die moeilijke dingen gemakkelijk uitlegt. Zorg op afstand heet het beleidsmatig. In de Coronacrisis...

Vitaal en zelfstandig

Vitaal en zelfstandig

Iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in welke woonvorm dan ook. Er zijn veel manieren om vitaal en zelfstandig te blijven. Een gezonde en actieve leefstijl levert hieraan een belangrijke bijdrage.In Hilversum Zuid neemt...