Beter samenwerken in de keten

24 jun. 2022 | Ouderenzorg

Project “Beter samenwerken in de keten” ten behoeve van de kwetsbare ouderen in Hilversum Zuid.

Door toenemende complexiteit van de zorg thuis is steeds meer samenwerking noodzakelijk om de oudere cliënt zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen met kwaliteit van leven. De huidige vorm van zorgaanbod ervaren cliënten niet altijd als tijdig en doeltreffend. Fragmentatie speelt hierin een belangrijke rol.

In dit project willen de betrokken partners in de keten de samenwerking verbeteren en optimaliseren. Betrokken partners zijn Hilverzorg, Inovum, samenwerkingsverbanden “Over het Spoor” (noord-oost), Casa Cura (midden) en SEHZ (zuid)

Een subsidieaanvraag, enkel aan te vragendoor een thuiszorgorganisatie, vormt mede de basis voor dit projectplan. Hilverzorg heeft hier gebruik van gemaakt en is initiator. De looptijd van het project is van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. 

De basis ligt in de samenwerking op wijkniveau waarbij het doel is het tijdig oplossen, uitstellen of voorkomen van problemen voor kwetsbare ouderen in Hilversum. 

De partners willen met dit project een ketensamenwerking tot stand brengen met een structureel karakter. Dit wordt bereikt door afspraken te maken in samenwerkprocessen en deze te verduurzamen. Key-onderwerpen hierbij zijn: 

  • vroegsignalering & preventie, 
  • logistiek & warme overdracht, 
  • inhoudelijke afstemming & inzet deskundigheid 
  • efficiënt organiseren van de zorg 
  • digitale gegevensuitwisseling 
  • juiste zorg op de juiste plek 
  • verstevigen verbinding tussen het medisch en sociaal domein 

Gaandeweg het project zullen we verslag blijven doen van de gemaakte vorderingen.

Meer informatie: fieseler@sehz.nl

Andere programma's

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Verbeteren actueel medicatie overzicht

Iedere inwoner heeft recht op een actueel medicatie overzicht.  Hoe logisch het ook klinkt, blijkt dat dit niet altijd zo is. Dat dit nog niet lukt loopt uiteen van het ontbreken van toestemming om informatie tussen zorgverleners uit te wisselen of...

Van Data naar Doen

Van Data naar Doen

Het gebruik van informatie over de samenleving is een ontwikkeling die ook in de gezondheidszorg steeds meer een plek krijgt. Wat weten we bijvoorbeeld over de vergrijzing in de wijk, hoe staat het met welzijn van de inwoners, en wat weten over zelfstandigheid en...

POH GGZ Jeugd

POH GGZ Jeugd

Samen met het Team Jeugd en Regie van het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum, het Consultatie en Adviesteam en verschillende huisartsenpraktijken in Hilversum is vorig jaar een pilot gestart om de jeugdhulp te verbeteren. Door de positieve ervaringen is besloten...

Wandelchallenge Hilversum / Hilversum komt in Beweging

Wandelchallenge Hilversum / Hilversum komt in Beweging

Met enthousiasme wordt dit voorjaar weer gestart met de voorbereiding van opnieuw een succesvolle Wandelchallenge 2022. De Wandelchallenge is een (bewezen) effectieve en vooral laagdrempelige manier om een gezondere en actievere leefstijl te bereiken door 26 weken...

Nieuws & berichten

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

Opening tweede Leefstijlloket in Hilversum

In Wijkcentrum St. Joseph opent op maandag 19 september het tweede Leefstijlloket van Hilversum. Het Leefstijlloket is gratis toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis inloopspreekuren van...

Projecten in voorbereiding

Projecten in voorbereiding

Naar aanleiding van het Zoomcafé in april zijn er door enkele initiatiefnemers voorstellen gedaan voor projecten. Zij zijn enthousiast aan de slag gegaan om de projecten verder uit te werken. Wanneer dit gereed is worden deze ook op de website en in de nieuwsbrief...

Start Leefstijlloket Zuid

Start Leefstijlloket Zuid

In Medisch Centrum Nieuw Zuid (Diependaalselaan 337A) is maandag 20 juni het eerste Leefstijlloket van Hilversum gestart. Het Leefstijlloket is toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen. De gratis...

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg en ondersteuning

Digitale zorg door communicatie via Instagram of You Tube: Zorgverleners gebruiken verschillende digitale mogelijkheden om in contact te zijn. Dit keer een website die moeilijke dingen gemakkelijk uitlegt. Zorg op afstand heet het beleidsmatig. In de Coronacrisis...

Vitaal en zelfstandig

Vitaal en zelfstandig

Iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in welke woonvorm dan ook. Er zijn veel manieren om vitaal en zelfstandig te blijven. Een gezonde en actieve leefstijl levert hieraan een belangrijke bijdrage.In Hilversum Zuid neemt...

Projecten in voorbereiding

Inspiratie en initiatief in de wijk

Op 7 april organiseerde de SEHZ een zogenaamd ZOOM Café voor paramedici, psychologen en verloskundigen. Ruim 20 professionals deden hieraan mee en hebben rond drie thema’s (GGZ, Ouderen en Preventie) ideeën en suggesties voor initiatieven uitgewisseld. Dat heeft een...