06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van onze stichting

De wijkkrant is er weer! | december 2018

In deze editie: Alle kinderen een gezond gewicht, alles over het Deens zorgmodel in Hilversum, informatie naar aanleiding van de thema-avond over eenzaamheid en nog veel meer. 15 december verscheen de wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum. Heeft u de wijkkrant...

Ontwikkeling Regionale Organisatie Eerstelijn

Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

In de basisverzekering is opgenomen dat verzekerden met een indicatie die is afgegeven door de huisarts aan een GLI-traject kunnen deelnemen.

Week van de Valpreventie!

Van 1 tot 7 oktober 2018 is de Nationale Week van de Valpreventie! Verschillende organisaties in de regio