06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Valpreventie

 

De Werkgroep Valpreventie houdt zich bezig met ketenzorg op het gebied van valpreventie. Onze activiteiten sluiten aan bij het project van de GGD: Voorkom vallen, Beweeg! welke zich richt op ketenzorg in de gehele regio.

De werkgroep heeft een aantal producten ontwikkeld om de zorg rondom valpreventie binnen de regio beter te stroomlijnen. Wij willen hiermee het volgende bereiken:

– Meer bekendheid van bewustwording van valproblematiek bij inwoners van Hilversum-Zuid
– Vroegtijdige signalering van valproblematiek
– Een eenduidige werkwijze
– Multidisciplinaire benadering
– Optimaliseren van de samenwerking en overleg tussen de verschillende disciplines
– Inzicht in het aanwezige aanbod en deskundigheid op het gebied van valpreventie

Producten

 

Wij hebben een folder gemaakt voor de inwoners over valpreventie. Tevens hebben we onderlinge afspraken gemaakt t.a.v. de werkwijze. Deze afspraken vind je terug in het stroomdiagram.