06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Wandel Challenge Hilversum 2019

 

Informatiebijeenkomst Wandel Challenge Hilversum 2019

Hilversum Wandel Challenge

Dit jaar wordt in Hilversum voor de vierde keer de Hilversum Wandel Challenge georganiseerd in de periode april t/m september. Deelnemers zijn onder andere mensen met Diabetes, overgewicht of een cardiovasculair risico. De Hilversum Wandel Challenge is onderdeel van de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation die in 2014 gestart is voor met name mensen met Diabetes en zich al enkele jaren richt op een bredere doelgroep.

De Hilversum Wandel Challenge is een initiatief van de eerstelijns samenwerkingsverbanden in Hilversum (SEHZ, Casa Cura en Stichting Eerste lijn zorg Hilversum over het Spoor) in samenwerking met de buurtsportcoaches in Hilversum.

Zowel landelijk als in Hilversum is de Challenge een groot succes. Na de 1e editie in Nijkerk met 14 deelnemers was er vorig sprake van meer dan 200 locaties en ruim 5000 deelnemers.

Onderzoek naar de ervaringen onder de deelnemers laat zien dat zij deelname aan de Challenge als zeer positief ervaren. Men voelde zich fitter, glucosewaarden dalen, medicatiegebruik vermindert, gewicht en bloeddruk dalen. Verder blijkt dat het merendeel ook na de challenge actiever blijft en zich vaak weer aanmeldt voor een challenge in het jaar daarop.

Wat houdt de challenge in?

De Wandel Challenge is een laagdrempelige persoonlijke uitdaging om een actievere leefstijl te bereiken door elke week in een groep te gaan wandelen om uiteindelijk na de challengeperiode vier dagen achtereen een flinke afstand te kunnen lopen. Het wandelen in een groep op een vaste avond in de week werkt stimulerend om ook op andere dagen, alleen of met bekenden, te wandelen.

De wandelgroep wordt begeleid door ervaren oud-deelnemers, praktijkondersteuners of fysiotherapeuten.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen wandelgroepen worden samengesteld die min of meer dezelfde afstand kunnen lopen.

In september zal de challenge worden afgesloten met een vierdaagse en een landelijke afsluiting op zaterdag 28 september in Den Haag.

Wanneer start de challenge?

De eerste wandelingen starten op 1 april. Er zullen meerdere startlocaties zijn en hierover krijgen de deelnemers na de informatie-avond meer informatie. Daarnaast kunnen deelnemers ook meedoen met de verschillende andere wandelinitiatieven die onder andere door de buursportcoaches en Versa Welzijn worden georganiseerd.

Wandelniveaus
Er zijn 3 wandelniveaus: basis, gemiddeld en gevorderd. Deze groepen hebben elk een eigen tempo en lopen een bepaalde afstand. Tijdens de eerste wandeltocht op 9 april bekijken we in welke groep u het beste past. U kunt altijd wisselen van groep.
Op de maandagavond streven we tijdens deze maanden naar: