06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

Informatie voor zorgverleners

Wat willen wij als zorgverleners in Hilversum Zuid bereiken?
1+1=3

Er is flink veel gaande in de gezondheidszorg. Overheid en zorgverzekeraars hebben hoge verwachtingen van de eerste lijn. Door goed samen te werken, kunnen we met elkaar de toenemende druk op de eerstelijnszorg opvangen. Goed samenwerken verbetert bovendien de kwaliteit van de zorgverlening. De kernwoorden daarbij zijn integraal en multidisciplinair. Samenwerking is nodig tussen zorgverleners uit verschillende disciplines, maar ook tussen de verschillende domeinen (medische zorg, welzijn, geestelijke gezondheidszorg) en tussen eerste en tweede lijn. De SEHZ ziet veel kansen voor een vernieuwend en wijkgericht zorgaanbod in Hilversum-Zuid. Dat heeft ruim weerklank gevonden. Inmiddels zijn er al meer dan 20 praktijken en zorgorganisaties aangesloten.

Samenwerken is een kunst. De SEHZ wil enerzijds een aanbieder en ontwikkelaar zijn van nieuwe innoverende (zorg)programma’s. Anderzijds willen we samenwerking faciliteren en ons ontwikkelen naar een wijkomspannend netwerk waar zowel professionals als patiënten hun voordeel mee kunnen doen.

 

Visie

De zorgverleners die zich aansluiten bij de SEHZ kiezen voor een vernieuwende manier van samenwerken. Innovatie, ofwel het zoeken naar nieuwe wegen om aan de verwachtingen van de toekomst te voldoen, is geboden. Zij doen dit gezamenlijk over de grenzen van disciplines en domeinen heen. Ze staan voor kwalitatief hoogwaardige, breed toegankelijke en betaalbare zorg die zichtbaar met elkaar samenhangt. Het doel is gezondheid met een focus op het welbevinden van de patiënt die zoveel mogelijk zelf de regie voert over het verloop van zijn of haar aandoening en de keuzes die daarbij nodig zijn. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn richting gevend.

Missie

De SEHZ streeft naar:

 

 • Multidisciplinaire zorgverlening.
 • Vloeiende grenzen tussen ziekte, zorg, gezondheid en welzijn.
 • Het faciliteren van de inwoners van Hilversum-Zuid bij het vinden van zorg dichtbij huis.
 • Het betrekken van de wensen van de inwoners van Hilversum-Zuid bij het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod.
Onze producten

 

De SEHZ staat nog in de kinderschoenen. Sinds de oprichting eind 2014 werken we hard om de gewenste samenwerking vorm te geven en nieuwe programma’s en activiteiten te ontwikkelen. Voor 2018 staan op het programma:

 • Diabetes Challenge (2018) met de Bas van der Goor Foundation
 • Valpreventie
 • Een programma voor vrouwen van Marokkaanse afkomst

Daarnaast werken we aan:

 • Implementeren van Zorgdomein Eerstelijn
 • Samenwerking met het Sociaal Wijkteam
 • Medicatiebeleid
 • Ouderenzorg: samenwerking met wijkverpleegkundige
 • Diagnostiek in de huisartsenpraktijken
 • Tweede lijn services in de huisartsenpraktijk (o.a. bloed prikken)

 

Aanmelden en achtergrondinformatie

Heeft u als zorgverlener interesse in de SEHZ? Bent u nog geen lid? Deze documenten geven iets meer informatie over waar we voor staan:

1. Visiedocument 2013

2. Samenwerkingsovereenkomst SEHZ

3. Aanbiedingsbrief voor aspirant-partners

We gaan graag met u in gesprek. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.