06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Informatie voor zorgverleners

Wat willen wij als zorgverleners in Hilversum Zuid bereiken?
1+1=3

Er is flink veel gaande in de gezondheidszorg. Overheid en zorgverzekeraars hebben hoge verwachtingen van de eerste lijn. Door goed samen te werken, kunnen we met elkaar de toenemende druk op de eerstelijnszorg opvangen. Goed samenwerken verbetert bovendien de kwaliteit van de zorgverlening. De kernwoorden daarbij zijn integraal en multidisciplinair. Samenwerking is nodig tussen zorgverleners uit verschillende disciplines, maar ook tussen de verschillende domeinen (medische zorg, welzijn, geestelijke gezondheidszorg) en tussen eerste en tweede lijn. De SEHZ ziet veel kansen voor een vernieuwend en wijkgericht zorgaanbod in Hilversum-Zuid. Dat heeft ruim weerklank gevonden. Inmiddels zijn er al meer dan 20 praktijken en zorgorganisaties aangesloten.

Samenwerken is een kunst. De SEHZ wil enerzijds een aanbieder en ontwikkelaar zijn van nieuwe innoverende (zorg)programma