06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

Werkgroepen

Informatie over de verschillende projecten van het samenwerkingsverband.
Invoering Zorgdomein 1ste lijn

 

ZorgDomein ondersteunt het zorgproces en de bijhorende communicatie binnen en tussen 1e, 2e en 3e lijnszorgverleners. ZorgDomein slaat de brug tussen huisartsen, het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg, ZBC’s, diagnostische centra, laboratoria maar ook andere 1ste lijns zorgverleners. Hierdoor wordt de cliënt zo efficiënt mogelijk doorverwezen.

Projectleider:
Frank Mulder
Fysiotherapie Douma Hilversum
mulder@sehz.nl.transurl.nl

 

Diabetes Challenge

 

Projectleider:

Monique Vreeken
Medisch Centrum de Eedenburgh

 

Valpreventie

 

Door een goed inzicht in oorzaken van vallen via gerichte aandacht e maatregelen mensen bewuster te maken van oorzaak aanvallen en bekwaam te maken hoe dit te voorkomen.

Projectleider
Anuschka Langelaar

 

Eerstelijns Schouderdiagnostiek

 

Specifieke schouderdiagnostiek vindt nu nog plaats in het ziekenhuis terwijl  het de meest ideale situatie is als dit in de eerste lijn plaats vindt.

Medicatiebeleid
Bloedprikken in de huisartsenpraktijk

Wil men bloed laten afnemen voor onderzoek in het ziekenhuis, dan dient men nu nog vaak specifiek naar het ziekenhuis toe te gaan. In de toekomst is dit ook mogelijk in de huisartsenpraktijk.

Wijkverpleegkundige en POH'er in de 1ste lijn
Kwetsbare Ouderen