06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Binnen de SEHZ functioneert een multidisciplinaire werkgroep Valpreventie. De samenstelling is interessant. Deze bestaat namelijk uit fysiotherapie, ergotherapie, thuiszorg, buurtsportcoach, POH en GGD. In principe richt de werkgroep zich op Hilversum Zuid en ook Kerkelanden. Inhoudelijk maken zij deel uit van de regionale aanpak Valpreventie.