06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

“We lopen als Sociaal Plein dwars door de traditionele werkwijzen heen”

In zijn functie als verbindingsofficier bij het Sociaal Plein kreeg Hans van Dijkhuizen drie jaar geleden de opdracht om de relatie te leggen tussen de gemeente Hilversum en alle hulpverleningspartijen in de stad. Een uitdaging die broodnodig was, gezien de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in 2015. Hans: “We zijn inmiddels met alle belangrijke werkrelaties in gesprek om onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Nu is het tijd om de kwaliteit van het (zorg)aanbod te verbeteren en nog dichter bij de burger te gaan staan.”

Hans van Dijkhuizen verbindingsofficier sociaal plein hilversum

Hoe ben je drie jaar geleden met deze opdracht begonnen?

“Het was een enorme klus om de nieuw overgedragen overheidstaken goed in te regelen. Dat kwam mede doordat het Sociaal Plein lange tijd ‘verstopt’ zat in het mooie gebouw aan de Wilhelminastraat, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ben daarom gestart met onze kennis en kunde naar buiten te brengen, onder andere door contact te leggen met zo veel mogelijk Hilversumse huisartsen en POH’s. Zij zijn toch vaak de eersten die signaleren wie hulp behoeft. Toen uit deze gesprekken bleek dat de samenwerking tussen hen en het Sociaal Plein nihil was, ben ik begonnen met het verstevigen hiervan. Inmiddels zijn zes huisartsen ‘ambassadeur’ van het Sociaal Plein en overleggen we regelmatig met elkaar over wederzijdse initiatieven, wat er in de verschillende wijken speelt en hoe het Sociaal Plein daar een positieve bijdrage aan kan leveren.”

“Het is tijd om de kwaliteit van het (zorg)aanbod te verbeteren”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Huisartsen in Casa Cura wilden de afgelopen periode graag meer informatie over verwarden in de wijk en herkeninning van mogelijke radicalisering. Het Sociaal Plein heeft er toen voor gezorgd dat er tijdens een overleg tussen huisartsen, praktijkondersteuners, een apotheker, politie en Wmo-consulent deskundigen aanwezig waren die hen meer over die onderwerpen konden vertellen. Daarnaast is zelfredzaamheid onder inwoners een terugkerend item. In Denemarken lopen ze daarin voorop, dus afgelopen jaar zijn op initiatief van SEHZ-coördinator Diek Scholten en mede door de inzet van het Sociaal Plein een aantal huisartsen en medewerkers van onder andere HilverZorg, Versa en de gemeente samen naar het noorden afgereisd om daar met eigen ogen te zien hoe het project Maak de Burger Meester wordt uitgevoerd en wat het oplevert. Dat is inhoudelijk ontzettend waardevol, maar in mijn ogen levert het onderlinge contact dat mensen tijdens zo’n reis maken ook grote winst op. We werken nu de mogelijke vervolginitiatieven in onze regio uit.”

Waarom is dat onderlinge contact zo belangrijk?

“Het grootste struikelblok in veel huisartsenpraktijken is de hoge werkdruk en het daaruit voortvloeiende gebrek aan tijd. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben daarom vaak niet de mogelijkheid om rustig uit te zoeken welk zorgaanbod er allemaal in Hilversum is en waar hun patiënt het best en snelst terechtkan. Dat zij weten wie dat wél voor ze kan regelen en die lijnen kort en stevig zijn, maakt echt verschil. Zo organiseren wij sinds kort in enkele huisartsenpraktijken inloopspreekuren voor mensen met vragen over maatschappelijk werk, financiële problemen of Wmo-zaken. Hoe fijn is het dat de huisarts of POH die op dit vlak een probleem constateert de patiënt direct in zijn eigen omgeving naar een vakbekwame collega kan doorverwijzen? Ook koppelen wij een eventueel ingeslagen vervolgtraject terug naar de desbetreffende huisartspraktijk, zodat zij bij een vervolgafspraak weten wat er speelt.”

Wat zijn de speerpunten voor de toekomst?

“We zoeken momenteel met onder andere huisartsen, POH’s en fysiotherapeuten naar manieren om vroegsignalering in de schuldhulpverlening mogelijk te maken. Er bestaan namelijk wel inloopspreekuren met betrekking tot dit onderwerp, maar het is voor veel mensen nogal een drempel om daarheen te gaan. Het zou mooi zijn als er, wanneer zo’n onderwerp tijdens een persoonlijk gesprek tussen patiënt en zorgverlener ter sprake komt, direct hulp kan worden geboden. Daarnaast loopt nu de pilot Consultatie en Advies (CenA). In gezondheidscentrum Casa Cura is twee uur per week een gespecialiseerde jeugdarts aanwezig om huisartsen en POH’s te ondersteunen bij jongerenproblematiek. En bij de acht wijknetwerken zijn inmiddels Wmo-consulenten en regisseurs (gespecialiseerd in zwaardere casussen) aangesloten, zodat we kunnen polsen welke problemen daar leven en waar nodig kunnen adviseren en bijspringen. Ook helpen we bij het opzetten van voorlichtingsprogramma’s.”

Wat maakt de functie van verbindingsofficier zo boeiend?

“We lopen als Sociaal Plein steeds meer dwars door de traditionele werkwijzen heen. In plaats van reactief te handelen komen we aan de voorkant in actie. We luisteren naar waar zorgverleners en inwoners behoefte aan hebben en springen op die vraag in. Dus wil je ook aanhaken, wil je meer weten over het Sociaal Plein of kan ik je ergens mee helpen? Neem contact met me op. Ik fiets graag op korte termijn bij je langs om de mogelijkheden te bespreken!”

Hans van Dijkhuizen is bereikbaar via e-mail: h.vandijkhuizen@hilversum.nl en telefoon: 035 – 629 2664