Werkgroep Valpreventie

Binnen de SEHZ functioneert een multidisciplinaire werkgroep Valpreventie. De samenstelling is interessant. Deze bestaat namelijk uit fysiotherapie, ergotherapie, thuiszorg, buurtsportcoach, POH en GGD. In principe richt de werkgroep zich op Hilversum Zuid en ook Kerkelanden. Inhoudelijk maken zij deel uit van de regionale aanpak Valpreventie. In de afgelopen jaren heeft de werkgroep mooie producten ontwikkeld zoals een stroomschema, werkafspraken en verbindingen naar het sport en beweegveld.

Valpreventie staat niet op zichzelf. Natuurlijk weten we dat ook voor ouderen een actieve leefstijl (wandelen en lichte oefeningen) bijdraagt aan meer zelfvertrouwen en conditie. Dit zijn belangrijke voorwaarden om valincidenten te voorkomen. Het Veiligheids Instituut heeft een tool waarmee je kunt berekenen wat de opbrengst is van Valpreventie. Aan de hand van een Maatschappelijke- Kosten-Baten-Analyse (MKBA) voor valpreventie zou dit alleen al voor de wijk Hilversum Zuid en Kerkelanden een kostenbesparing in tien jaar opleveren van 6 miljoen Euro. Dit is een gezondheidswinst uitgedrukt in DALY’s van 151.2. DALY’s staat voor Disability-adjusted life years, levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen. Dit is een maat voor de totale last die ontstaat door ziektes. De maat is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De DALY meet niet alleen het aantal mensen dat vroegtijdig sterft door ziekte, maar meet ook het aantal jaren dat mensen leven met beperkingen door ziekte.

Plannen voor 2019
De werkgroep wil zich dit jaar vooral gaan richten op de instroom en een goede screening van valrisico’s. Niet alleen bij de huisartsen en POH’ers, maar ook bij andere zorgverleners die vanuit directe contacten een goed beeld hebben over de risico’s zoals mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulp, etc. Ook algemene promotie en voorlichting zijn belangrijke aandachtspunten voor bewustwording. Het blijkt vaak dat ouderen een valrisico onderschatten.

Het aanbod is divers van algemene activiteiten zoals wandelgroepen, fitness voor ouderen tot en met professionele training door fysio- of ergotherapeuten. De uitdaging is om te zorgen dat na een goede screening, advies en begeleiding volgt naar het juiste aanbod en niet direct gekozen wordt voor een zorgaanbod. De samenwerking binnen de werkgroep en de contacten met de verschillende organisaties zijn hiervoor belangrijk. In maart staat een wijk informatiebijeenkomst gepland. Ook hier zal de werkgroep Valpreventie aanwezig zijn met informatie, maar ook om praktische voorbeelden te geven en tips.

Meer weten over de werkgroep neem dan contact op met Anuschka Langelaar, ergotherapeut (Inovum) en voorzitter van de werkgroep: a.langelaar@inovum.nl
SEHZ wenst u een gelukkig 2019

 
De wijkkrant is er weer! | december 2018

In deze editie: Alle kinderen een gezond gewicht, alles over het Deens zorgmodel in Hilversum, informatie naar aanleiding van de thema-avond over eenzaamheid en nog veel meer. 15 december verscheen de wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? De wijkkrant is ook digitaal te lezen.

Lees de wijkkrant hier!
Ontwikkeling Regionale Organisatie Eerstelijn

Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven. De uitwerking hiervan kent de volgende onderverdeling: praktijk – wijk – regio. Deze ontwikkeling bouwt feitelijk voort op wat wij hier in Hilversum op wijkniveau hebben opgezet met de zogenoemde GEZ-financiering (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg).

 

Het landelijk budget dat nu in de organisatiekosten van de GEZ en de regionale ketenzorg wordt ingezet zal in de loop van de komende jaren anders worden verdeeld. In Hilversum, maar ook in andere plaatsen in de regio is vooral met het onderdeel ‘wijk’ al ervaring opgedaan, zijn projecten uitgevoerd en werkafspraken met bijvoorbeeld gemeente, thuiszorg en welzijn ingeregeld.

 

In samenwerking en afstemming met Zilveren Kruis is ervoor gekozen om samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in de regio invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook helpt om huisartsen te ontlasten. Zilveren Kruis gaat niet zelf een blauwdruk ontwikkelen, maar laat partijen in de regio zelf de invulling bepalen.  Alle partijen in de regio die nu via de zorgverzekeraar hiervoor worden gefinancierd werken nu samen om de komende jaren te komen tot een nieuwe regio-organisatie waarbij de samenwerkingsstructuur, ervaring en kennis uit de bestaande regionale organisatie voor de ketenzorg (GHO GO) en de verschillende wijkorganisaties wordt gebruikt.

 

De SEHZ is samen met de andere wijkorganisaties intensief betrokken bij deze regionale ontwikkeling en als besturen stemmen we dat ook steeds op elkaar af. Via deze nieuwsbrief zullen we jullie hierover blijven informeren.
Heb je vragen over deze regionale ontwikkeling stuur dan een e-mail aan: secretariaat@sehz.nl.transurl.nlGecombineerde Leefstijl Interventie

In de basisverzekering is opgenomen dat verzekerden met een indicatie die is afgegeven door de huisarts aan een GLI-traject kunnen deelnemen. Over de GLI en vooral het organiseren en contracteren ervan is veel discussie. Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop zorgverzekeraars de GLI contracteren. De voorwaarden zijn dat alleen regionale ketenzorggroepen een contract kunnen sluiten. Dat geldt voor de meeste zorgverzekeraars zo.

 

Daarbij komt dat er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn over de uitvoering. In de regio Gooi en Vechtstreek is daarom door de ketenzorggroep (GHOGO) besloten om vooralsnog geen contract te sluiten met de zorgverzekeraars.Dit komt overeen met een landelijke beeld waarbij het wel scheelt wie de grootste zorgverzekeraar is in de regio. In het Gooi is dat Zilveren Kruis.

 

De voorwaarden om de GLI te mogen uitvoeren, al dan niet in opdracht van een regionale zorggroep, is dat er een landelijk erkend programma maximaal 2 jaar aangeboden kan worden. Daarnaast moeten de zorgprofessionals die de uitvoering verzorgen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit betekent dat een zorgverlener die hieraan wil voldoen een aanvullende scholing moet volgen voor leefstijlcoaching en op basis daarvan staat ingeschreven in een kwaliteitsregister. Dat geldt voor officieel opgeleide Leefstijlcoaches of voor fysiotherapeuten en diëtisten met een erkende aantekening in het eigen kwalieteitsregister. Dit zal in de loop van 2019 verder vorm krijgen voor de fysiotherapeuten. Voor de diëtisten is dit al landelijk georganiseerd door de beroepsgroep organisatie DVN.

 

Naast de GLI een enorm ruim aanbod al beschikbaar.
Dat de GLI nu nog niet kan worden aangeboden in de regio wil niet zeggen dat er geen ander aanbod is voor leefstijlbevordering. Er bestaat nl al een enorm aanbod aan leefstijlcursussen, wandelgroepen, stoppen met roken cursussen, stress verminderende cursussen, etc. Een kritiekpunt hierbij kan zijn dat een goed overzicht ontbreekt en dat er meestal aan eigen bijdrage vereist is. De meeste van deze activiteiten zijn beschikbaar via de welzijnsorganisaties en de gemeente (netwerk van buurtsportcoaches) of vanuit initiatieven van de GGD, zoals Valpreventie.

 

Diabetes Challenge ook effectief
De Wandel Challenge Hilversum (format Nationale Diabetes Challenge) is op dit moment het beste te vergelijken met een GLI qua effectiviteit. De gemiddelde resultaten per deelnemer zijn indrukwekkend. De meeste deelnemers ervaren gezondheidswinst, vallen af, hebben een daling van bloedruk en gewicht, voelen zich fitter en zitten lekkerder in hu vel. Dat is op te pakken uit het wetenschappelijk onderzoek dat onder de deelnemers van de Diabetes Challenge landelijk is uitgevoerd. Op basis van deze resultaten en de ontwikkeling om deze opzet ook voor meerdere doelgroepen aan te bieden betekent dat deze aanpak op korte termijn ook erkend wordt als Gecombineerde Leefstijl Interventie. Voor ons een mooie ontwikkeling omdat we volgend jaar al de 4e editie van de Challenge organiseren.De nieuwe editie van de wijkkrant!

De septembereditie van dé wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum is inmiddels alweer een tijdje geleden verspreid. In deze editie staan artikelen over onder andere: Goede en bereikbare zorg in de wijk door krachten te bundelen, Heel Hilversum stopt met roken, ongewenst urineverlies en wat u hier tegen kunt doen en nog veel meer.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? De wijkkrant is ook digitaal te lezen, door op onderstaande link te klikken.

SEHZ wijkkrant september 2018
Week van de Valpreventie!

Van 1 tot 7 oktober 2018 is de Nationale Week van de Valpreventie!

Verschillende organisaties in de regio hebben activiteiten georganiseerd. Ook bij u in de buurt! Komt u ook? Het programma vindt u hieronder. Houdt samenmetdewijk.nl in de gaten voor alle activiteiten bij u in de buurt!

Deelname aan de activiteiten is gratis en er is een leuke prijsvraag!

 

De hele week: 

Op afspraak ontvangt u een gratis valanalyse: welk verhoogd valrisico heeft u? Breng samen met een professional op het gebied van valpreventie uw persoonlijke situatie in kaart.

Contact: 035-5888447 Ergotherapie

 

Maandag 1 oktober:

13.30 – 14.30 uur: DobbelFit Spel en hoe kunt u vallen voorkomen?

14.30 – 15.30 uur: Balanstraining en wat te doen thuis?

Fysio Douma, De Boomberg, Vaartweg 42 in Hilversum.

Contact: 035-6216812 Fysiotherapie

 

Dinsdag 2 oktober:

14.30 – 16.30 uur: Fietsen is gezond en leuk! Zo lang mogelijk veilig op pad met de fiets.

Inovum Beukenhof, Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht.

Contact: 035-5888447 Ergotherapie

 

Woensdag 3 oktober:

10.30 – 11.30 uur: DobbelFit Spel en hoe kunt u vallen voorkomen?

Inovum Emtinckhof, Eikenlaan 51 in Loosdrecht.

Contact: 035-5888492 Fysiotherapie

 

13.00 – 14.30 uur: Fit blijven, een gezondheidscheck en veiligheid in en om uw woning.

Medisch Centrum de Eedenburgh, afdeling fysiotherapie. F. van Eedenlaan 13E in Hilversum.

Contact: 035-6256161 Fysiotherapie

 

Donderdag 4 oktober:

10.15 – 11.15 uur: DobbelFit Spel en hoe kunt u vallen voorkomen?

Inovum Veenstaete, Oudergaarde 1 in Kortenhoef.

Contact: 035-5888492 Fysiotherapie

 

13.30 – 14.30 uur: DobbelFit Spel en hoe kunt u vallen voorkomen?

14.00 – 15.30 uur: Balanstraining en wat te doen thuis?

Fysio Douma, De Boomberg, Vaartweg 42 in Hilversum.

Contact: 035-6216812 Fysiotherapie

 

Vrijdag 5 oktober: de grote afsluiting van de week!

10.00 uur: Stoelgym

11.00 uur, 14.15 uur en 15.45 uur: Stoelyoga

13.30 uur en 15.00 uur: Evenwichtstraining

12.00 uur: Een gezonde lunch in het gezellige restaurant Rendez Vous

Van 14.30 uur tot 17.00 uur: Valpreventiemarkt “Kom binnen vallen” met o.a. een diëtiste, ergotherapeut, evenwichtcontrole, prijsvraag en rollatorcheck.

Hilverzorg, Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137 in Hilversum.

Contact: 035-768621 Welzijn
SEHZ interviewt de verbindingsofficier bij het Sociaal Plein Hilversum

“We lopen als Sociaal Plein dwars door de traditionele werkwijzen heen”

In zijn functie als verbindingsofficier bij het Sociaal Plein kreeg Hans van Dijkhuizen drie jaar geleden de opdracht om de relatie te leggen tussen de gemeente Hilversum en alle hulpverleningspartijen in de stad. Een uitdaging die broodnodig was, gezien de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in 2015. Hans: “We zijn inmiddels met alle belangrijke werkrelaties in gesprek om onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Nu is het tijd om de kwaliteit van het (zorg)aanbod te verbeteren en nog dichter bij de burger te gaan staan.”

Hans van Dijkhuizen verbindingsofficier sociaal plein hilversum

Hoe ben je drie jaar geleden met deze opdracht begonnen?

“Het was een enorme klus om de nieuw overgedragen overheidstaken goed in te regelen. Dat kwam mede doordat het Sociaal Plein lange tijd ‘verstopt’ zat in het mooie gebouw aan de Wilhelminastraat, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ben daarom gestart met onze kennis en kunde naar buiten te brengen, onder andere door contact te leggen met zo veel mogelijk Hilversumse huisartsen en POH’s. Zij zijn toch vaak de eersten die signaleren wie hulp behoeft. Toen uit deze gesprekken bleek dat de samenwerking tussen hen en het Sociaal Plein nihil was, ben ik begonnen met het verstevigen hiervan. Inmiddels zijn zes huisartsen ‘ambassadeur’ van het Sociaal Plein en overleggen we regelmatig met elkaar over wederzijdse initiatieven, wat er in de verschillende wijken speelt en hoe het Sociaal Plein daar een positieve bijdrage aan kan leveren.”

“Het is tijd om de kwaliteit van het (zorg)aanbod te verbeteren”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Huisartsen in Casa Cura wilden de afgelopen periode graag meer informatie over verwarden in de wijk en herkeninning van mogelijke radicalisering. Het Sociaal Plein heeft er toen voor gezorgd dat er tijdens een overleg tussen huisartsen, praktijkondersteuners, een apotheker, politie en Wmo-consulent deskundigen aanwezig waren die hen meer over die onderwerpen konden vertellen. Daarnaast is zelfredzaamheid onder inwoners een terugkerend item. In Denemarken lopen ze daarin voorop, dus afgelopen jaar zijn op initiatief van SEHZ-coördinator Diek Scholten en mede door de inzet van het Sociaal Plein een aantal huisartsen en medewerkers van onder andere HilverZorg, Versa en de gemeente samen naar het noorden afgereisd om daar met eigen ogen te zien hoe het project Maak de Burger Meester wordt uitgevoerd en wat het oplevert. Dat is inhoudelijk ontzettend waardevol, maar in mijn ogen levert het onderlinge contact dat mensen tijdens zo’n reis maken ook grote winst op. We werken nu de mogelijke vervolginitiatieven in onze regio uit.”

Waarom is dat onderlinge contact zo belangrijk?

“Het grootste struikelblok in veel huisartsenpraktijken is de hoge werkdruk en het daaruit voortvloeiende gebrek aan tijd. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben daarom vaak niet de mogelijkheid om rustig uit te zoeken welk zorgaanbod er allemaal in Hilversum is en waar hun patiënt het best en snelst terechtkan. Dat zij weten wie dat wél voor ze kan regelen en die lijnen kort en stevig zijn, maakt echt verschil. Zo organiseren wij sinds kort in enkele huisartsenpraktijken inloopspreekuren voor mensen met vragen over maatschappelijk werk, financiële problemen of Wmo-zaken. Hoe fijn is het dat de huisarts of POH die op dit vlak een probleem constateert de patiënt direct in zijn eigen omgeving naar een vakbekwame collega kan doorverwijzen? Ook koppelen wij een eventueel ingeslagen vervolgtraject terug naar de desbetreffende huisartspraktijk, zodat zij bij een vervolgafspraak weten wat er speelt.”

Wat zijn de speerpunten voor de toekomst?

“We zoeken momenteel met onder andere huisartsen, POH’s en fysiotherapeuten naar manieren om vroegsignalering in de schuldhulpverlening mogelijk te maken. Er bestaan namelijk wel inloopspreekuren met betrekking tot dit onderwerp, maar het is voor veel mensen nogal een drempel om daarheen te gaan. Het zou mooi zijn als er, wanneer zo’n onderwerp tijdens een persoonlijk gesprek tussen patiënt en zorgverlener ter sprake komt, direct hulp kan worden geboden. Daarnaast loopt nu de pilot Consultatie en Advies (CenA). In gezondheidscentrum Casa Cura is twee uur per week een gespecialiseerde jeugdarts aanwezig om huisartsen en POH’s te ondersteunen bij jongerenproblematiek. En bij de acht wijknetwerken zijn inmiddels Wmo-consulenten en regisseurs (gespecialiseerd in zwaardere casussen) aangesloten, zodat we kunnen polsen welke problemen daar leven en waar nodig kunnen adviseren en bijspringen. Ook helpen we bij het opzetten van voorlichtingsprogramma’s.”

Wat maakt de functie van verbindingsofficier zo boeiend?

“We lopen als Sociaal Plein steeds meer dwars door de traditionele werkwijzen heen. In plaats van reactief te handelen komen we aan de voorkant in actie. We luisteren naar waar zorgverleners en inwoners behoefte aan hebben en springen op die vraag in. Dus wil je ook aanhaken, wil je meer weten over het Sociaal Plein of kan ik je ergens mee helpen? Neem contact met me op. Ik fiets graag op korte termijn bij je langs om de mogelijkheden te bespreken!”

Hans van Dijkhuizen is bereikbaar via e-mail: h.vandijkhuizen@hilversum.nl en telefoon: 035 – 629 2664

 
De week van de alfabetisering

Week van de alfabetisering 3 t/m 9 september
Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Helaas is dit voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Met grote gevolgen voor het individu en de maatschappij, want: laaggeletterdheid raakt iedereen.

Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 3 t/m 9 september. Samen met gemeenten, ziekenhuizen, bibliotheken, taalaanbieders, scholen en bedrijven vraagt de stichting aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake
van een gebrek aan digitale vaardigheden.

Tijdens de Week van de Alfabetisering inspireren en motiveren we zoveel mogelijk mensen om samen met ons in actie te komen voor een geletterd Nederland, zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen! Ga naar www.weekvandealfabetisering.nl voor meer informatie en aanmelding van taal en rekenactiviteiten. Samen zetten we laaggeletterdheid op de kaart!

Laaggeletterden gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis en maken minder gebruik van preventieve zorg en nazorg dan niet-laaggeletterden, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Tegelijkertijd verwacht de overheid steeds vaker dat mensen zelf de regie over hun ziekte nemen, zelf de informatie zoeken die ze nodig hebben en zelf keuzes maken over gezondheid en zorg die ze nodig hebben. Laaggeletterdheid is dus niet alleen een persoonlijk probleem, het is een probleem van de maatschappij.

De stichting heeft voor deze actieweek allerlei materiaal ontwikkeld, zoals animatiefilmpjes die op monitors in de wachtkamer kunnen worden afgespeeld. Het wordt tijd de vicieuze cirkel te doorbreken. Alleen samen kunnen we laaggeletterdheid aanpakken. Kom tijdens de Week van de Alfabetisering in actie. Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

Ga voor meer informatie naar www.weekvandealfabetisering.nl
Ga voor gratis materiaal naar www.weekvandealfabetisering.nl/downloads
Laaggeletterdheid in de zorg, van intenties naar acties

Uitnodiging Regionaal Leerhuis – 6 september 2018

Naar een gezondheidspraktijk waarin client/patiënt en professional elkaar begrijpen

Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en heeft grote gevolgen voor het maatschappelijk functioneren van deze groep. Doordat de maatschappij steeds meer digitaliseert en aanstuurt op zelfregie, lopen vooral ouderen het risico om aan de zijlijn te blijven staan. Zeker in een regio die steeds verder vergrijst, is dit een belangrijk punt van zorg.

Laaggeletterdheid heeft een negatief effect op o.a. gezondheid, schulden en participatie. Ook bereiken preventieboodschappen deze groep nauwelijks. Daarom is investeren in de aanpak van laaggeletterdheid noodzakelijk, zowel aan de kant van de laaggeletterden zelf (scholing) als aan de kant van hulpverlenende/zorgorganisaties (toegankelijkheid).

Vanuit de zorg is veel verbetering mogelijk in de omgang met deze cliënten en patiënten. GGD Gooi en Vechtstreek, apothekersvereniging SAGO, huisartsenvereniging GHO-GO, Tergooi en de Stichting Lezen en Schrijven tekenden in 2016 een samenwerkingsovereenkomst, met het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg voor laaggeletterden als centrale opdracht. Hoe herken je laaggeletterden en hoe kan je daar op inspelen?

Inmiddels zijn we 2 jaar verder: Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe vertaal je intenties naar concreet handelen in de praktijk? Wat gaat goed en biedt kansen? Welke samenwerkingspartners hebben we nog nodig om tot effectievere zorg voor laaggeletterden te komen? Hoe kan het nog beter? Tijd om dit te delen met professionals van de aan het samenwerkingsverband deelnemende organisaties, andere zorginstellingen en belangstellenden.

U kunt zich aanmelden via regiogv.nl
Uiterste inschrijfdatum: 1 september

Programma – donderdag 6 september
17.00 Inloop met broodje en soep

17.30 Opening
door Astrid Heijstee, coördinerend wethouder sociaal domein Gooi en Vechtstreek

17.40 Komt een vrouw bij de dokter…
Hoe ervaart een laaggeletterde patiënt een bezoek aan de dokter of aan de apotheek? Aan de hand van een korte (nagespeelde) situatieschets krijgt u inzicht in de problemen en belemmeringen die veel laaggeletterde patiënten tegenkomen in het contact met een zorgprofessional.

18.00 De zorgbeleving van een laaggeletterde patiënt
door een taalambassadeur (ex-laaggeletterde).

18.15 Laaggeletterdheid in de wijkverpleegkundige praktijk
door Gudule Boland, senior projectleider en adviseur Pharos.
Hoe kan de wijkverpleging beter inspelen op de zorgbehoefte van een laaggeletterde cliënt? Hoe werk je hierbij samen met andere zorgprofessionals? Moet laaggeletterdheid meegenomen worden in de anamnese en indicatiestelling? Zomaar wat vragen die aan bod komen tijdens dit thema.

18.30 Regionaal samenwerkingsverband laaggeletterdheid in de zorg: Hoe ver zijn we?
Wat gaat goed? Wat minder? Hoe kunnen we de samenwerking rond de laaggeletterde patiënt/cliënt vergroten?
Stichting Lezen en Schrijven interviewt een aantal deelnemers van het samenwerkingsverband laaggeletterdheid Gooi en Vechtstreek.

18.45 Rondetafelgesprekken
Tafel 1: Aanpak laaggeletterdheid in gezondheidscentra/GEZ’zen/zorggroepen in de regio
Tafel 2: Aanpak laaggeletterdheid in de wijkverpleegkundige zorg

19.15 Plenair: Conclusies en hoe verder
19.30 Afsluiting

U kunt zich aanmelden via regiogv.nl
Uiterste inschrijfdatum: 1 september