06-48012857 secretariaat@sehz.nl
Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven.