06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print
Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven. De uitwerking hiervan kent de volgende onderverdeling: praktijk – wijk – regio. Deze ontwikkeling bouwt feitelijk voort op wat wij hier in Hilversum op wijkniveau hebben opgezet met de zogenoemde GEZ-financiering (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg).

 

Het landelijk budget dat nu in de organisatiekosten van de GEZ en de regionale ketenzorg wordt ingezet zal in de loop van de komende jaren anders worden verdeeld. In Hilversum, maar ook in andere plaatsen in de regio is vooral met het onderdeel ‘wijk’ al ervaring opgedaan, zijn projecten uitgevoerd en werkafspraken met bijvoorbeeld gemeente, thuiszorg en welzijn ingeregeld.

 

In samenwerking en afstemming met Zilveren Kruis is ervoor gekozen om samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in de regio invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook helpt om huisartsen te ontlasten. Zilveren Kruis gaat niet zelf een blauwdruk ontwikkelen, maar laat partijen in de regio zelf de invulling bepalen.  Alle partijen in de regio die nu via de zorgverzekeraar hiervoor worden gefinancierd werken nu samen om de komende jaren te komen tot een nieuwe regio-organisatie waarbij de samenwerkingsstructuur, ervaring en kennis uit de bestaande regionale organisatie voor de ketenzorg (GHO GO) en de verschillende wijkorganisaties wordt gebruikt.

 

De SEHZ is samen met de andere wijkorganisaties intensief betrokken bij deze regionale ontwikkeling en als besturen stemmen we dat ook steeds op elkaar af. Via deze nieuwsbrief zullen we jullie hierover blijven informeren.
Heb je vragen over deze regionale ontwikkeling stuur dan een e-mail aan: secretariaat@sehz.nl.transurl.nl