06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid SEHZ

 

Het kwaliteitsbeleid van de SEHZ richt zich op structurele aandacht voor verbetering van zorg en de processen die daarbij horen.
Het structureel meten van kwaliteit en tevredenheid geeft steeds feedback over de wijze waarop de zorg en diensten gewaardeerd worden. Via een digitale tool is er een duidelijk overzicht van de status van de metingen bij de verschillende aangesloten disciplines, als de huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut en de psycholoog.

Met de overige betrokken beroepsgroepen zal overleg plaatsvinden in 2016 of en hoe zij kunnen aansluiten bij het kwaliteitsbeleid van de SEHZ.