06-48012857 secretariaat@sehz.nl
In de basisverzekering is opgenomen dat verzekerden met een indicatie die is afgegeven door de huisarts aan een GLI-traject kunnen deelnemen.