06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print
In de basisverzekering is opgenomen dat verzekerden met een indicatie die is afgegeven door de huisarts aan een GLI-traject kunnen deelnemen. Over de GLI en vooral het organiseren en contracteren ervan is veel discussie. Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop zorgverzekeraars de GLI contracteren. De voorwaarden zijn dat alleen regionale ketenzorggroepen een contract kunnen sluiten. Dat geldt voor de meeste zorgverzekeraars zo.

 

Daarbij komt dat er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn over de uitvoering. In de regio Gooi en Vechtstreek is daarom door de ketenzorggroep (GHOGO) besloten om vooralsnog geen contract te sluiten met de zorgverzekeraars.Dit komt overeen met een landelijke beeld waarbij het wel scheelt wie de grootste zorgverzekeraar is in de regio. In het Gooi is dat Zilveren Kruis.

 

De voorwaarden om de GLI te mogen uitvoeren, al dan niet in opdracht van een regionale zorggroep, is dat er een landelijk erkend programma maximaal 2 jaar aangeboden kan worden. Daarnaast moeten de zorgprofessionals die de uitvoering verzorgen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit betekent dat een zorgverlener die hieraan wil voldoen een aanvullende scholing moet volgen voor leefstijlcoaching en op basis daarvan staat ingeschreven in een kwaliteitsregister. Dat geldt voor officieel opgeleide Leefstijlcoaches of voor fysiotherapeuten en diëtisten met een erkende aantekening in het eigen kwalieteitsregister. Dit zal in de loop van 2019 verder vorm krijgen voor de fysiotherapeuten. Voor de diëtisten is dit al landelijk georganiseerd door de beroepsgroep organisatie DVN.

 

Naast de GLI een enorm ruim aanbod al beschikbaar.
Dat de GLI nu nog niet kan worden aangeboden in de regio wil niet zeggen dat er geen ander aanbod is voor leefstijlbevordering. Er bestaat nl al een enorm aanbod aan leefstijlcursussen, wandelgroepen, stoppen met roken cursussen, stress verminderende cursussen, etc. Een kritiekpunt hierbij kan zijn dat een goed overzicht ontbreekt en dat er meestal aan eigen bijdrage vereist is. De meeste van deze activiteiten zijn beschikbaar via de welzijnsorganisaties en de gemeente (netwerk van buurtsportcoaches) of vanuit initiatieven van de GGD, zoals Valpreventie.

 

Diabetes Challenge ook effectief
De Wandel Challenge Hilversum (format Nationale Diabetes Challenge) is op dit moment het beste te vergelijken met een GLI qua effectiviteit. De gemiddelde resultaten per deelnemer zijn indrukwekkend. De meeste deelnemers ervaren gezondheidswinst, vallen af, hebben een daling van bloedruk en gewicht, voelen zich fitter en zitten lekkerder in hu vel. Dat is op te pakken uit het wetenschappelijk onderzoek dat onder de deelnemers van de Diabetes Challenge landelijk is uitgevoerd. Op basis van deze resultaten en de ontwikkeling om deze opzet ook voor meerdere doelgroepen aan te bieden betekent dat deze aanpak op korte termijn ook erkend wordt als Gecombineerde Leefstijl Interventie. Voor ons een mooie ontwikkeling omdat we volgend jaar al de 4e editie van de Challenge organiseren.