06-48012857 secretariaat@sehz.nl

SEHZ / GEZ staat vermeld op uw declaratieoverzicht

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar u een overzicht biedt van de zorgkosten.

Op dit overzicht kunt ook kosten tegenkomen die niet direct betrekking hebben op uw zorg.

In uw wijk is een stichting opgericht: Stichting Eerstelijnszorg Hilversum Zuid (SEHZ).

Het doel van deze stichting (waarbij onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, dietisten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en anderen zijn aangesloten) is betere zorg en behandeling te bieden.

De overheid en de zorgverzekeraars stimuleren meer samenwerking om bijvoorbeeld te voorkomen dat iemand onnodig naar een ziekenhuis moet. Hiermee houden we de kosten van de zorg beter in de hand zonder dat de kwaliteit ervan minder is.

Dat dit op uw overzicht te zien is heeft te maken met de wijze waarop dit wordt verrekend.
De vergoeding die een samenwerkingsverband of zorggroep ontvangt is vastgelegd in zogenaamde . De zorgverzekeraars voeren deze beleidsregels uit.

Dit samenwerkinsgverband ontvangt (volgens de beleidsregels van de NZA) hiervoor een extra vergoeding. De zorgverzekeraar berekent deze vergoeding aan de hand van het aantal inwoners in de wijk dat is ingeschreven bij de huisartspraktijken. U ziet dan ook op uw overzicht een klein bedrag dat per kwartaal wordt uitbetaald aan het samenwerkingsverband.

Voor de duidelijkheid, u betaald hiervoor niet vanuit uw zorgverzekeringspremie of eigen risico. Het is een extra bijdragen die zorgverzekeraars ontvangen vanuit de overheid en waarvoor zij de opdracht hebben dit goed in te zetten en te verdelen.

Heeft u vragen hierover neem dan contact op met de secretaris van de stichting. Wij informeren u graag over de activiteiten van de stichting/ het samenwerkingsverband en wat u hiervan kunt merken in uw zorg.