06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Week van de alfabetisering 3 t/m 9 september
Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Helaas is dit voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Met grote gevolgen voor het individu en de maatschappij, want: laaggeletterdheid raakt iedereen.

Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 3 t/m 9 september. Samen met gemeenten, ziekenhuizen, bibliotheken, taalaanbieders, scholen en bedrijven vraagt de stichting aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake
van een gebrek aan digitale vaardigheden.

Tijdens de Week van de Alfabetisering inspireren en motiveren we zoveel mogelijk mensen om samen met ons in actie te komen voor een geletterd Nederland, zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen! Ga naar www.weekvandealfabetisering.nl voor meer informatie en aanmelding van taal en rekenactiviteiten. Samen zetten we laaggeletterdheid op de kaart!

Laaggeletterden gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis en maken minder gebruik van preventieve zorg en nazorg dan