06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Informatie voor wijkbewoners

Waarom een samenwerkingsverband?

De zorgverleners in Hilversum-Zuid hebben een nieuw samenwerkingsverband opgericht: Stichting Eerstelijnssamenwerking Hilversum-Zuid (SEHZ). Samen kunnen we activiteiten en zorgprogramma