06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Regionalisatie

Betere regionale en wijkgerichte afspraken Op dit moment zijn er twee vormen voor bekostiging voor organisatie en samenwerking. Namelijk de ketenzorg-dbc