06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Werkgroep Valpreventie

Binnen de SEHZ functioneert een multidisciplinaire werkgroep Valpreventie. De samenstelling is interessant. Deze bestaat namelijk uit fysiotherapie, ergotherapie, thuiszorg, buurtsportcoach, POH en GGD. In principe richt de werkgroep zich op Hilversum Zuid en ook...