06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

De wijkkrant is er weer! | december 2018

In deze editie: Alle kinderen een gezond gewicht, alles over het Deens zorgmodel in Hilversum, informatie naar aanleiding van de thema-avond over eenzaamheid en nog veel meer. 15 december verscheen de wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum. Heeft u de wijkkrant...

Ontwikkeling Regionale Organisatie Eerstelijn

Al enige jaren wordt vooral landelijk gesproken over versterking van de eerstelijnszorg en het vormen van regio-organisaties om daar sturing en invulling aan te geven. De uitwerking hiervan kent de volgende onderverdeling: praktijk – wijk – regio. Deze...

Gecombineerde Leefstijl Interventie

In de basisverzekering is opgenomen dat verzekerden met een indicatie die is afgegeven door de huisarts aan een GLI-traject kunnen deelnemen. Over de GLI en vooral het organiseren en contracteren ervan is veel discussie. Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop...