06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Van: Jaap van der Horst, voorzitter SEHZ

2018 wordt een belangrijk jaar voor de eerstelijnszorg in Hilversum. Ik schets de belangrijkste zaken voor u.

 

Zorg voor kwetsbare doelgroepen

In 2017 hebben we samen met gemeente, thuiszorgorganisaties en de andere eerstelijns samenwerkingsverbanden stappen gezet voor de zorg van kwetsbare doelgroepen. Dat zijn met name de ouderen. Ook in Hilversum hebben we te maken met ouderen die steeds langer thuis blijven wonen en daarbij ondersteuning van de eerstelijnszorg, thuiszorg en gemeente nodig hebben. Samen met deze partijen gaan we concreet aan de slag om de samenwerking te verbeteren en effectiever te laten verlopen, maar met aandachtspunten zoals Vitaliteit van ouderen, Valpreventie etc.

 

Wijk Advies Team

In 2017 is de SEHZ ook gestart met een Wijk Advies Team van inwoners. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin suggesties voor verbetering van de zorg en dienstverlening aan de orde zijn geweest. Zorgbelang begeleidt deze groep. Zo willen we in 2018 meer aandacht gaan besteden aan onderwerpen zoals zelfstandig thuis blijven wonen, veiligheid, beschikbaar en bereikbaarheid van voorzieningen, regelgeving, e.d. De input uit deze gesprekken brengen we aan de orde in ons overleg met bijvoorbeeld de gemeente Hilversum.

 

Samenwerking

De samenwerking met de andere wijkorganisaties in Hilversum krijgt ook steeds meer vorm. Met de besturen van gezondheidscentrum Casa Cura en het samenwerkingsverband in Hilversum Noord is regelmatig contact met ziekenhuis, thuiszorg, Versa Welzijn en de gemeente Hilversum. Zeker nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden heeft gekregen voor Welzijn en Zorg (Jeugdzorg, WMO, etc.) is het noodzakelijk te komen tot goede afstemming en werkafspraken. De focus daarbij hoe wij samen kunnen zorgen dat inwoners goede voorzieningen in de nabijheid hebben, maar weten waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Voor de ouderen is het van belang dat zij hierdoor zo lang als kan zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. In het samenwerkingsverband van de SEHZ beschikken daarvoor over voldoende deskundigheid en mogelijkheden. Op deze wijze kunnen wij steeds beter inspelen op de vragen en behoeften van de inwoners in de wijk.

 

Wijkportaal – website gericht op inwoners

De SEHZ heeft daarom het daarom het initiatief gestart voor een zogenaamd Wijkportaal.