06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Eerste wijkkrant over zorg in Hilversum verschenen!

Sneller bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Langer zelfstandig thuis wonen. Zorg op maat. Het lukt beter als zorgverleners in de wijk goed met elkaar samenwerken. Dat is het doel van de Stichting Eerstelijnssamenwerking Hilversum-Zuid (SEHZ). Om u te informeren...